Nhạc Phẩm Anh Là Ai – Việt Khang

02/01/2012

Kính gởi đến quý thính giả nhạc phẩm: Anh Là Ai của nhạc sĩ Việt Khang qua tiếng hát Quỳnh Thi.

https://radiochantroimoi.files.wordpress.com/2012/01/anhlaai_-vietkhang1.mp3

RadioCTM.


Thông Báo Trang Blog Mới của Radio Chân Trời Mới

04/10/2011


Chương Trình Phát Thanh Tháng 9/2011

30/09/2011

Thứ Sáu, ngày 30/09/2011

Thứ Năm ngày 29/09/2011

Thứ Tư ngày 28/09/2011

Thứ Ba ngày 27/09/2011

Thứ Hai ngày 26/09/2011

Chủ Nhật, ngày 25/09/2011

Thứ Bảy, ngày 24/09/2011

Thứ Sáu, ngày 23/09/2011

Thứ Năm, ngày 22/09/2011

Thứ Tư ngày 21/09/2011

Thứ Ba ngày 20/09/2011

Thứ Hai ngày 19/09/2011

Chủ Nhật ngày 18/09/2011

Thứ Bảy ngày 17/09/2011

Thứ Sáu ngày 16/09/2011

Thứ Năm ngày 15/09/2011

Thứ Tư ngày 14/09/2011

Thứ Ba ngày 13/09/2011

Thứ Hai ngày 12/09/2011

Chủ Nhật ngày 11/09/2011

Thứ Bảy ngày 10/09/2011

Thứ Sáu ngày 09/09/2011

Thứ Năm ngày 08/09/2011

Thứ Tư ngày 07/09/2011

Thứ Ba ngày 06/09/2011

Thứ Hai ngày 05/09/2011

Chủ Nhật ngày 04/09/2011

Thứ Bảy ngày 03/09/2011

Thứ Sáu ngày 02/09/2011

Thứ Năm ngày 01/09/2011


Chương Trình Phát Thanh Tháng 8/2011

31/08/2011

Thứ Tư ngày 31/08/2011

Thứ Ba ngày 30/08/2011

Thứ  Hai ngày 29/08/2011

Chủ Nhật ngày 28/08/2011

Thứ Bảy ngày 27/08/2011

Thứ Sáu ngày 26/08/2011

Thứ Năm, ngày 25/08/2011

Thứ Tư, ngày 24/08/2011

Thứ Ba, ngày 23/08/2011

Thứ Hai, ngày 22/08/2011

Chủ Nhật, ngày 21/08/2011

Thứ Bảy, ngày 20/08/2011

Thứ  Sáu ngày 19/08/2011

Thứ  Năm, ngày 18/08/2011

Thứ Tư, ngày 17/08/2011

Thứ Ba, ngày 16/08/2011

Thứ Hai, ngày 15/08/2011

Chủ Nhật, ngày 14/08/2011

Thứ Bảy, ngày 13/08/2011

Thứ Sáu, ngày 12/08/2011

Thứ Năm, ngày 11/08/2011

Thứ Tư, ngày 10/08/2011

Thứ Ba, ngày 09/08/2011

Thứ Hai, ngày 08/08/2011

Chủ Nhật, ngày 07/08/2011

Thứ Bảy, ngày 06/08/2011

Thứ Sáu, ngày 05/08/2011

Thứ Năm, ngày 04/08/2011

Thứ Tư, ngày 03/08/2011

Thứ Ba, ngày 02/08/2011

Thứ Hai, ngày 01/08/2011


Chương Trình Phát Thanh Tháng 7/2011

09/07/2011

Chủ Nhật, ngày 31/07/2011

Thứ Bảy, ngày 30/07/2011

Thứ Sáu, ngày 29/07/2011

Thứ Năm, ngày 28/07/2011

Thứ Tư, ngày 27/07/2011

Thứ Ba, ngày 26/07/2011

Thứ Hai, ngày 25/07/2011

Chủ Nhật, ngày 24/07/2011

Thứ Bảy, ngày 23/07/2011

Thứ Sáu, ngày 22/07/2011

Thứ Năm, ngày 21/07/2011

Thứ Tư, ngày 20/07/2011

Thứ Ba, ngày 19/07/2011

Thứ Hai, ngày 18/07/2011

Chủ Nhật, ngày 17/07/2011

Thứ Bảy, ngày 16/07/2011

Thứ Sáu, ngày 15/07/2011

Thứ Năm, ngày 14/07/2011

Thứ Tư, ngày 13/07/2011

Thứ Ba, ngày 12/07/2011

 

Thứ Hai, ngày 11/07/2011

 

 

Chủ Nhật, ngày 10/07/2011

 

 

Thứ Bảy, ngày 09/07/2011

 

Thứ Sáu, ngày 08/07/2011

Thứ Năm, ngày 07/07/2011

Thứ Tư, ngày 06/07/2011

Thứ Ba, ngày 05/07/2011

Thứ Hai, ngày 04/07/2011

Chủ Nhật, ngày 03/07/2011

Thứ Bảy, ngày 02/07/2011

Thứ Sáu, ngày 01/07/2011


Chương Trình Phát Thanh Tháng 6/2011

30/06/2011

Thứ Năm, ngày 30/06/2011

Thứ Tư, ngày 29/06/2011

Thứ Ba, ngày 28/06/2011

Thứ Hai, ngày 20/06/2011

Chủ Nhật, ngày 26/06/2011

Thứ Bảy, ngày 25/06/2011

Thứ Sáu, ngày 24/06/2011

Thứ Năm, ngày 23/06/2011

Thứ Tư, ngày 22/06/2011

Thứ Ba, ngày 21/06/2011

Thứ Hai, ngày 20/06/2011

Chủ Nhật, ngày 19/06/2011

Thứ Bảy, ngày 18/06/2011

Thứ Sáu, ngày 17/06/2011

Thứ Năm, ngày 16/06/2011

Thứ Tư, ngày 15/06/2011

Thứ Ba, ngày 14/06/2011

Thứ Hai, ngày 13/06/2011

Chủ Nhật, ngày 12/06/2011

Thứ Bảy, ngày 11/06/2011

Thứ Sáu, ngày 10/06/2011

Thứ Năm, ngày 09/06/2011

Thứ Tư, ngày 08/06/2011

Thứ Ba, ngày 7/06/2011

Thứ Hai, ngày 6/06/2011

Chủ Nhật, ngày 5/06/2011

Thứ Bảy, ngày 4/06/2011

Thứ Sáu, ngày 3/06/2011

Thứ Năm, ngày 2/06/2011

Thứ Tư, ngày 1/06/2011


Chương Trình Phát Thanh Tháng 5/2011

31/05/2011

Thứ Ba, ngày 31/05/2011

Thứ Hai, ngày 30/05/2011

Chủ Nhật, ngày 29/05/2011

Thứ Bảy, ngày 28/05/2011

Thứ Sáu, ngày 27/05/2011

Thứ Năm, ngày 26/05/2011

Thứ Tư, ngày 25/05/2011

Thứ Ba, ngày 24/05/2011

Thứ Hai, ngày 23/05/2011

Chủ Nhật, ngày 22/05/2011

Thứ Bảy, ngày 21/05/2011

Thứ Sáu, ngày 20/05/2011

Thứ Năm, ngày 19/05/2011

Thứ Tư, ngày 18/05/2011

Thứ Ba, ngày 17/05/2011

Thứ Hai, ngày 16/05/2011

Chủ Nhật, ngày 15/05/2011

Thứ Bảy, ngày 14/05/2011

Thứ Sáu, ngày 13/05/2011

Thứ Năm, ngày 12/05/2011

Thứ Tư, ngày 11/05/2011

Thứ Ba, ngày 10/05/2011

Thứ Hai, ngày 09/05/2011

Chủ Nhật, ngày 08/05/2011

Thứ Bảy, ngày 07/05/2011

Thứ Sáu, ngày 06/05/2011

Thứ Năm, ngày 05/05/2011

Thứ Tư, ngày 04/05/2011

Thứ Ba, ngày 03/05/2011

Thứ Hai, ngày 02/05/2011

Chủ Nhật, ngày 01/05/2011


Cần một tinh thần mới của Ngày 30 Tháng 4

02/05/2011

Đoàn Hùng

Hàng năm cứ đến ngày 30 tháng 4, người Việt ở khắp nơi trên thế giới đều tổ chức những sinh hoạt tưởng niệm biến cố đau buồn này. Có nơi thì tổ chức mít tinh trong tinh thần Quốc hận – Quốc kháng. Có nơi tổ chức trong tinh thần tưởng nhớ những người đã bỏ mình trên đường vượt biên tỵ nạn Cộng sản. Có nơi thì tổ chức một loạt những sinh hoạt từ văn nghệ, hội thảo, đêm không ngủ…. Tất cả những nỗ lực nói trên nhắm vào việc hun đúc tinh thần Quốc hận và khẳng định quyết tâm chống lại sự cai trị bạo tàn của đảng Cộng sản Việt Nam.

Mặc dù nội dung sinh hoạt nói trên không hề thay đổi trong 36 năm vừa qua, nhưng phải nói là số người tham gia vào những sinh hoạt tưởng niệm ngày 30 tháng 4 ngày càng ít đi. Có thể những thế hệ ra đi tỵ nạn đầu tiên nay đã quá già và không còn tinh lực để tham gia các sinh hoạt. Có thể nỗi đau của quá khứ đã phai dần với thời gian khi con người không còn đối diện với nó nữa. Tuy có nhiều lý do đưa ra để giải thích sự suy giảm này, nhưng chúng ta cần phải nhận thức một điều là người ta không thể mãi mãi giữ sự thụ động trước những mất mát quá to lớn của cả một dân tộc, mà phải phấn đấu để đưa dân tộc vươn lên tìm lấy sự tự chủ trên đất nước của mình. Nghĩa là người Việt tỵ nạn không thể nào mãi mãi ôm mối nhục mất nước, mất nhà sống lưu vong suốt đời, mối nhục nhược tiểu và lạc hậu của đất nước, mối nhục của dân tộc bị cướp đi nhân phẩm, mà phải tìm cách đấu tranh để giành lại những gì đã mất, và để được tự do sống trên quê hương của mình.

Đọc tiếp »


Người nghèo Sài Gòn đối phó với bão giá

02/05/2011

Tạ Phong Tần

“Bão giá” là từ ngữ không lạ với người dân Việt Nam thời gian gần đây, sau khi điện tăng giá, nước tăng giá, xăng trong một tháng 2 lần tăng giá, gas tăng giá… thì không còn là “bão giá” nữa mà phải kêu là “sóng thần giá” đang ập xuống đầu người Việt Nam bất kể là ai. Các công ty tham gia bình ổn giá đã xin thôi thôi “bình ổn” để tăng giá theo giá thị trường. Người nghèo lại càng khốn khổ khi lương (hoặc thu nhập của lao động tự do) trung bình chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng. Kêu nhiều cũng không giải quyết được vấn đề gì, quan chức nhà nước đăng đàn trên báo đài “kiên quyết” bình ổn thì cứ “kiên quyết”, giá tăng ào ào vẫn cứ tăng. Có vị quan to tối hôm qua mới lên ti vi hùng hồn “kiên quyết” thì hôm sau giá xăng đã nhảy vọt lên cả thước rồi. Vì vậy, tìm cách sống chung với “sóng thần giá” là biện pháp duy nhất người nghèo có thể làm được trong thời buổi khó khăn này. Ông nói thêm : “Thật ra, tôi thấy báo đăng các cây xăng ở tỉnh găm hàng không bán cho ngư dân ra khơi là tôi biết xăng sẽ tăng giá, nhưng nhà tôi cũng chỉ mua trữ được can 10 lít thôi, tiền đâu mà mua trữ nhiều. Thông tin xăng tăng giá bí mật từ Bộ Tài chính mà lần nào các cây xăn cũng biết trước nên cái chuyện găm hàng – tăng giá – bán xả cửa cứ lặp đi lặp lại, cây xăng và quan chức bán bí mật cho cây xăng hưởng lợi to, chết là chết dân nghèo”.

Đọc tiếp »


Chương trình phát thanh tháng 4/2011

30/04/2011

Thứ Bảy, ngày 30/04/2011

Thứ Sáu, ngày 29/04/2011

Thứ Năm, ngày 28/04/2011

Thứ Tư, ngày 27/04/2011

Thứ Ba, ngày 26/04/2011

Thứ Hai, ngày 25/04/2011

Chủ Nhật, ngày 24/04/2011

Thứ Bảy, ngày 23/04/2011

Thứ Sáu, ngày 22/04/2011

Thứ Năm, ngày 21/04/2011

Thứ Tư, ngày 20/04/2011

Thứ Ba, ngày 19/04/2011

Thứ Hai, ngày 18/04/2011

Chủ Nhật, ngày 17/04/2011

Thứ Bảy, ngày 16/04/2011

Thứ Sáu, ngày 15/04/2011

Thứ Năm, ngày 14/04/2011

Thứ Tư, ngày 13/04/2011

Thứ Ba, ngày 12/04/2011

Thứ Hai, ngày 11/04/2011

Chủ Nhật, ngày 10/04/2011

Thứ Bảy, ngày 09/04/2011

Thứ Sáu, ngày 08/04/2011

Thứ Năm, ngày 07/04/2011

Thứ Tư, ngày 06/04/2011

Thứ Ba, ngày 05/04/2011

Thứ Hai, ngày 04/04/2011

Thứ Hai, ngày 04/04/2011

Chủ Nhật, ngày 03/04/2011

Thứ Bảy, ngày 02/04/2011

Thứ Sáu, ngày 01/04/2011


Chính quyền xã Lạng Sơn tiếp tục hạch sách gây khó khăn Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh

30/04/2011

- Chính quyền xã Lạng Sơn tiếp tục hạch sách gây khó khăn Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh

Theo tin tức thì vào dịp lễ phục sinh vừa qua, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh đã tới dâng lễ phục sinh tại giáo điểm Sơn Lang nơi trước đây ngài đã từng bị chính quyền bày trò gây khó dễ và đe dọa bắt ngài. Lần này, chính quyền địa phương tiếp tục đưa cả quần chúng tự phát tới tham dự thánh lễ.

Hơn thế nữa, chính quyền còn bố trí cả chị em Hội phụ nữ của xã đến ngồi sau lưng bà con giáo dân để “xem” lễ. Cũng như chính quyền, chị em phụ nữ này hiên ngang ngồi “xem” lễ trong khi bà con giáo dân đứng. Một số khác thì ngồi trong quán kế bên và mấy quán phía bên kia đường để theo sát tình hình diễn biến. Một Thánh Lễ Phục Sinh hoàn toàn là nghi thức thánh thiện tinh tuyền lại bị nghi ngờ và theo dõi. Điều quan trọng hơn, sau Thánh Lễ Phục Sinh, Đức Giám Mục và cha Giuse Phạm Minh Công đã bị mời vào Ủy Ban xã “làm việc”. họ nhắc nhở Đức Giám Mục hai điều để “rút kinh nghiệm”. Điều thứ nhất: trong đơn xin phép chỉ xin làm lễ Phục Sinh thôi, mà bây giờ lại thêm cái lễ nữa là “Lễ Rửa Tội”. Điều thứ hai: đơn xin phép thì xin chỉ có mỗi Đức Giám Mục và Linh mục Công thôi, thế mà bây giờ lại đi cả phái đoàn đông và như thế là không được! Qua sự kiện này, một lần nữa cho thấy những cán bộ đầy tớ nhân dân thiếu hiểu biết và kém nhân bản.

Đọc tiếp »


Công lý hay ’bất nhân bất nghĩa’?

30/04/2011

Võ Thị Hảo

Công lý hay ’bất nhân bất nghĩa’?

Ấn tượng nổi bật về Việt Nam trong những ngày gần đây là gì ?

Dù cố tình đến mấy, dù có học thói vô cảm, cũng không thể quên nổi đôi tay của một trí thức bị nghiến chặt trong chiếc còng số 8.

Hình ảnh ấy làm rơi nước mắt và tạo nên sự công phẫn của nhiều người tại nhiều quốc tịch trên thế giới. Vì đôi tay bị nghiến trong còng số 8 đó không chỉ là của Cù Huy Hà Vũ – một người không vi phạm pháp luật đã phải nhận một án tù hết sức vô lý, nặng nề.

Bây giờ thì hình ảnh đôi tay bị còng bị còng ấy, trước một rừng trấn áp, đã trở thành biểu tượng của tự do ngôn luận bị giam cầm rồi. Mà cái gì đã trở thành biểu tượng thì lại hay sống đời.

Là một luật sư – công dân, nhiệm vụ và lẽ sống còn của Cù Huy Hà Vũ là là phải lên tiếng bảo vệ sự thật và công lý, đồng thời phản biện những gì mà bộ máy này đã làm trái pháp luật để xây dựng đất nước.. Luật sư, trí thức, văn nghệ sĩ được sinh ra không phải để trở thành những kẻ xưng tụng hèn hạ.

Nếu không làm được như thế, nếu thấy đen mà nói trắng hoặc ngược lại, thì anh ta cũng chỉ là một kẻ “giá áo túi cơm” làm hại xã hội mà thôi.

’Cái bẫy’

Cần phải nhớ lại, như thừa nhận một chân lý đương nhiên sinh ra cùng mặt trời, rằng tất cả những hành động phản biện và cảnh báo tai họa không phải để chống phá chính phủ, mà là để góp phần làm vững mạnh chính phủ và đất nước.

Ai cũng biết và đừng vờ rằng không biết, rằng, có những người ủng hộ chính phủ và tổ quốc rất hữu hiệu, bằng cách khám bệnh và cung cấp những liều thuốc trụ sinh.

Đọc tiếp »


Hàng trăm người biểu tình ở Hà Nội

29/04/2011

- Hàng trăm người biểu tình ở Hà Nội

Sáng thứ Tư 27-4, hàng trăm người dân Hưng Yên đã kéo về trung tâm thủ đô Hà Nội, biểu tình chống lại việc chính quyền trưng thu đất đai của họ để xây dựng khu đô thị sinh thái Ecopark.

Theo tin của hãng thông tấn AFP, những người biểu tình là nông dân của 3 xã Cửu Cao, Phụng Công, Xuân Quan thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; nơi mà từ năm 2006 đã phát sinh ra nhiều mâu thuẫn giữa dân chúng với chính quyền về vấn đề giải tỏa đền bù đất ai.

Đến năm 2007, Thủ tướng Chính Phủ CSVN ra công văn, chỉ đạo triển khai tiếp dự án sau nhiều tháng đình trệ. Và vào lúc đó đã xảy ra các cuộc đụng độ giữa công an với người dân, khi chính quyền ra lệnh cưỡng chế để lấy đất triển khai dự án.

Phía người dân thì không chịu nhượng bộ, phần vì không thoả thuận được giá, phần vì muốn giữ đất làm ruộng; trong khi chính quyền thì kiên quyết giải toả, để xây dựng đường xá và khu đô thị Văn Giang.

Đọc tiếp »


Không hãi mà được à ?

29/04/2011

blogger Đinh Tấn Lực

Báo QĐND, với tiêu chí goị là “vì nhân dân phục vụ…”, hiện dồn sức đẩy mạnh chiến dịch phòng thủ be bờ với bài chính luận hàng hoành tráng chưa từng thấy nhan đề “Chống “Diễn biến hòa bình” – Nhiệm vụ quan trọng” đăng tải nhân dịp lễ Phục Sinh năm nay

Bài báo khẳng định rằng khái niệm diễn biến hòa bình dứt khoát “không phải là con ngáo ộp”, mà là sản phẩm thần kỳ của G.Kaiman, một tay “chiến lược gia xuất sắc nhất của Hoa Kỳ (thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai)”, với chủ trương thay thế vũ lực bằng nỗ lực đấu tranh ôn hòa làm “thay đổi tính chất chính quyền nhà nước XHCN”.

Nội dung bài chính luận này còn cực lực lên án ý niệm cốt lõi trong quyển “1999-chiến thắng không cần đến chiến tranh” của cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon), trích nguyên văn như sau: “Rốt cuộc sự cạnh tranh giữa các hệ thống xã hội cuối cùng, cái có tác dụng quyết định đối với lịch sử là tư tưởng chứ không phải vũ khí”.

Lịch sử thế giới cận đại đã và còn đang minh chứng rằng hai ý niệm (bị báo QĐND đồng thời vừa lên án vừa xiển dương) nói trên là đúng và cực kỳ …lợi hại, suốt già nửa thế kỷ qua, ngay trong hiện tại, và còn rất cao xác suất giữ nguyên giá trị trong những năm dài trước mặt. Khởi từ các cuộc cách mạng nhung/cách mạng màu làm thay đổi bản đồ châu Âu… cho tới các vụ tập họp trên đường phố làm nóng cả Trung Đông cùng Bắc Phi hồi đầu năm nay và hiện còn tiếp diễn.

Bức tường Quốc – Cộng ở Bá Linh đã bị kéo sập từ cuối thập niên 80 của thế kỷ trước.

Bức tường Sợ Hãi các chế độ độc tài ở khắp nơi hiện đang lần lượt đổ, và tiếp tục tạo dư chấn làm rung chuyển nhiều khu vực khác. Bất luận là cộng sản hay không cộng sản. Bất luận là đã phát triển, đang phát triển, hay còn thuộc thế giới thứ ba. Bất luận là đang ngồi, đang ngáp hay đang ngáy trong phiên gác canh chừng nền hòa bình thế giới. Bất luận là cương thổ còn nguyên hay đã mất dần biển đảo…

Đọc tiếp »


Biểu tình chống hạt nhân trước sứ quán Việt Nam tại Bangkok

29/04/2011

- Biểu tình chống hạt nhân trước sứ quán Việt Nam tại Bangkok

vào sáng ngày 26/4Bangkok Post và Tân Hoa Xã đưa tin một số thành viên chống năng lượng hạt nhân đã tập họp trước sứ quán Việt Nam tại Bangkok và phổ biến một bức thư ngỏ bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam nhất quyết muốn xây 8 nhà máy điện hạt nhân.

Bức thư cảnh báo về một thảm họa có thể xảy ra giống như thảm họa tại nhà máy điện Fukushima của Nhật Bản bất chấp việc giới hữu trách Việt Nam khẳng định rằng các nhà máy ở Ninh Thuận và các địa phương khác sử dụng công nghệ hiện đại hơn các nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và Fukushima.

Tổ chức này cũng nói rằng nhà máy hạt nhân ở Ninh Thuận chỉ cách tỉnh Ubon Ratchathani, ở đông bắc Thái Lan, 800km và có thể gây những tác động tai hại tới người dân Thái Lan nếu thảm họa xảy ra.

Họ yêu cầu chính phủ Việt Nam ngay lập tức hủy bỏ việc xây dựng tất cả 8 nhà máy hạt nhân này và nói rằng Việt Nam có tiềm năng to lớn hơn Thái Lan hay các nước khác trong khối ASEAN trong việc sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo vì vậy việc lựa chọn sử dụng loại năng lượng thân thiện với môi trường, như năng lượng gió, chắc chắn sẽ nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của thế giới.

Bangkok Post cũng trích lời Giáo sư Chompunoot của trường đại học Morachat Rajabhat cho biết tổ chức này cũng đã gửi một lá thư tương tự cho Trung Quốc, nơi các nhà máy điện hạt nhân đã đi vào hoạt động.

Đọc tiếp »


Lại thêm một người chết trong đồn công an

27/04/2011

- Lại thêm một người chết trong đồn công an

Theo tin của trang mạng danlambao vừa nhận được lời kêu cứu của chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền liên quan đến cái chết đầy uẩn khúc của chồng mình là anh Nguyễn Công Nhựt (sinh năm 1981), người vừa tử vong sau 5 ngày bị giam giữ trái pháp luật tại trụ sở CA huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Trong bản tường trình về việc “CA Bến Cát giam giữ và gây chết người”, chị Tuyền cho biết lúc 12h ngày 21/04, phía Công ty TNHH lốp Kumho kết hợp với CA Bến Cát (Bình Dương) đã áp giải anh Nguyễn Công Nhựt về trụ sở CA huyện để “hợp tác điều tra” liên quan đến việc thất thoát một số sản phẩm trong kho.

Dưới danh nghĩa “hợp tác điều tra”, nhưng phía công an huyện đã ngang nhiên giam giữ, cách ly anh Nhựt nhiều ngày liên tục mà không hề có biên bản tạm giữ người thông báo đến gia đình.

Hay tin chồng mình gặp chuyện chẳng lành, chị Tuyền đã nhiều lần đến trụ sở CA huyện Bến Cát xin gặp và gửi cơm nước, thuốc thang cho chồng. Tuy nhiên, phía CA không đồng ý cho gặp, và cũng không cho phép gửi đồ.

Mãi cho đến sáng ngày 25/04, sau 5 ngày giam giữ, phía công an thông báo với người nhà anh Nhựt ở Tiền Giang lên ” để gặp thân nhân”. Đến 14 giờ cùng ngày, khi người nhà đến nơi thì anh Nhựt chỉ còn lại xác không hồn.

Đọc tiếp »


Nhân dân còn bị lừa bịp cho đến bao giờ? (phần 2)

27/04/2011

Châu Hiển Lý

Kính thưa quý thính giả, phần 1 bài viết nhan đề “Nhân dân còn bị lừa bịp cho đến bao giờ?” của tác giả Châu Hiển Lý,nguyên là một bộ đội tập kết năm 1954 đã nhìn lại hơn nửa thế kỷ dưới chế độ Cộng Sản và đặt ra một loạt những câu hỏi rất thực tế. mà sự thực hiển nhiên đã trả lời cho những câu hỏi này. Sự thực đó cho thấy, sau khi sau khi phát động cuộc chiến máu chảy thành sông, xương cao hơn núi, rút cuộc Cộng Sản Hà Nội lại phải đi theo những gì trước đây họ từng hô hào phá bỏ tiêu diệt. Không chỉ thế, bên cạnh những điểm chung của các chế độ cộng sản là chà đạp man rợ lên đạo lý, văn hóa và quyền con người, thì nền chuyên chính vô sản ở Việt Nam còn làm tê liệt toàn bộ đời sống tinh thần của cả một dân tộc qua nhiều thế hệ, và cơ chế quyền lực cộng sản đã tạo ra những hình thức đàn áp tinh vi nhất và bóc lột dã man nhất để đoạ đày dân tộc. Sau đây mời quý vị nghe phần hai bài viết của tác giả Châu Hiển Lý.

******************************************

Cơ chế hiện nay đang tạo kẽ hở cho tham nhũng, vơ vét tiền của của Nhà nước. Nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là mất tiền, mất của, dù số tiền đó là hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ. Cái lớn nhất bị mất, đó là suy đồi đạo đức. Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống…

Bác và đảng đã gần hoàn thành việc vô sản hóa và lưu manh hóa con người VN (vô sản lưu manh là lời của Lê Nin). Vô sản chuyên chính (tức đảng viên) thì chuyển sang làm tư bản đỏ, còn vô sản bình thường (tức người dân) trở thành lưu manh do thất nghiệp, nghèo đói.

Nền kinh tế Việt Nam bây giờ chủ yếu là dựa trên việc vơ vét tài nguyên quốc gia, bán rẻ sức lao động của công nhân và nông dân cho các tập đoàn kinh tế ngoại bang, vay nước ngoài do nhà nước CS làm trung gian.

Đọc tiếp »


Phó thường dân và câu chuyện bầu cử

27/04/2011

Phó Thường Dân

Dòng họ Phó tôi nhiều đời chẳng có ai được làm quan, muôn đời chỉ làm dân nên khi sanh tôi, cha mẹ tôi đặt tên cho tôi là Phó Thường Dân. Cũng vì là phó thường dân nên từ xưa tới nay tôi chỉ biết bán mồ hôi công sức, miễn sao kiếm cơm ngày hai bữa, quần áo mặc cả ngày là hạnh phúc lắm rồi. Hổm rày nghe thiên hạ xôn xao bàn tán về người hùng Cù Huy Hà Vũ (CHHV) là anh hùng dân tộc làm Phó tôi cũng thấy nôn nao. Ban đầu Phó tôi nghĩ đó là chuyện thiên hạ, hơi đâu mà lo cho mệt. Nhưng thấy thiên hạ ngày càng bàn tán rộ lên ở bất cứ nơi nào, chỗ nào, trong nước lẫn ngoài nước khiến Phó tôi không thể làm ngơ được nữa. Tối xem tivi thì thấy rầm rộ kêu gọi toàn dân tham gia bầu cử ngày 22/05/2011 sắp tới. Sáng ra quán café cóc của bà Tám nhiều chuyện thì nghe thiên hạ đang xầm xì rủ nhau tẩy chay bầu cử. Vốn cũng là người có chút học thức, Phó tôi quyết định cũng ra quán café cóc đàm đạo cùng bàn dân thiên hạ.

Ngồi nghe thiên hạ bàn luận người thì ca ngợi CHHV là anh hùng dân tộc hiên ngang đấu tranh vì nước vì dân. Kẻ thì chê bai nói ổng có tội chống lại nhân dân bị kết án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế. Thấy cuộc tranh luận bất phân thắng bại, Phó tôi điềm tĩnh phán “muốn biết CHHV có tội với dân hay không cứ hỏi dân là biết liền cần gì phải tranh cãi”.

Đọc tiếp »


Trước áp lực quốc tế và truyền thông, nhà cầm quyền VN giảm án cho nhà dân chủ Vi Đức Hồi

26/04/2011

- Trước áp lực quốc tế và truyền thông, nhà cầm quyền VN giảm án cho nhà dân chủ Vi Đức Hồi

Theo dự kiến, thì vào sáng nay 26/04 tòa phúc thẩm tỉnh Lạng Sơn đã xem xét kháng cáo của ông Vi Đức Hồi. Và chỉ sau vài giờ, phiên tòa đã kết thúc vào lúc 10 giờ 30 sáng cùng ngày với kết quả là 5 năm tù giam và 3 năm quản chế. Hiện ông bị giam ở trại Yên Trạch, tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, theo bà Hoàng Thị Tươi vợ của ông Vi Đức Hồi thì án tù chưa thật thỏa đáng, vì tòa án vẫn chưa xử đúng người, đúng tội.

Xin nhắc lại Ông Vi Đức Hồi, 56 tuổi, một cựu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, đã có các bài viết và các bài đăng trên mạng internet cổ võ cải cách nhân quyền và dân chủ, bị nhà cầm quyền CSVN bắt hôm 27/10/2010. Sau đó Ông đã bị kết án 8 năm tù giam và 5 năm quản ché trong phiên xử sơ thẩm vào tháng Giêng vừa qua với tội danh «tuyên truyền chống Nhà nước », chiếu theo điều 88 bộ Luật hình sự Việt Nam.

Trước sự vi phạm nhân quyền trắng trợn này, các đoàn thể, tổ chức quốc tể đã lên án nhà cầm quyền VN vi phạm các cam kết với Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị cũng như đi ngược lại với chính Hiến pháp của Việt Nam khi kết tội hình sự các nhân vật bất đồng chính kiến ôn hòa.

Tổ chức Human Rights Watch còn cho rằng, phán quyết của tòa án trong phiên xử ông Vi Đức Hồi vào tháng Giêng năm 2011 bắt ông phải nộp 56 triệu đồng Việt Nam (tương đương 2.800 đô la Mỹ), mà tòa tuyên bố ông đã “nhận trái phép” từ các tổ chức và các nhà hoạt động nhân quyền từ nước ngoài là «không có cơ sở pháp lý». Số tiền trên bao gồm giải thưởng Hellman/Hammett 2009, một giải thưởng hàng năm mà Human Rights Watch trao cho các văn sĩ bị trù dập trên toàn thế giới. Điều đáng nói là trong điều 88 của bộ Luật hình sự Việt Nam không hề có quy định về phạt tiền.

Ngoài ra trước tin vụ xử phúc thẩm sắp diễn ra, những bạn bè cũ của ông Vi Đức Hồi đã phát động kêu gọi quảng bá và “ký tên vận động tự do cho nhà dân chủ Vi Đức Hồi”, vì tin là “anh Vi Đức Hồi vô tội. Anh chỉ nói và viết những gì anh suy nghĩ xuất phát từ lòng yêu nước”. Xin mời quý thính giả theo dõi cuộc PV của chúng tôi với bà Hoàng Thị Tươi về diễn tiến của phiên tòa vào sáng ngày hôm nay 26/04, trong tiết mục phóng sự đặc biệt do thông tín viên Hoàng Hà thực hiện.

Đọc tiếp »


Bị Phạt Nặng Nhưng Một Vài Tờ Báo Lề Phải Ở Trung Quốc Vẫn Xé Rào

26/04/2011

Nguyễn Khanh và Nam Phương
- Bị Phạt Nặng Nhưng Một Vài Tờ Báo Lề Phải Ở Trung Quốc Vẫn Xé Rào

Do thiên tai động đất và rò rỉ phóng xạ từ nhà máy phát điện hạt nhân Fukushima nên giải trượt băng nghệ thuật thế giới năm 2011 dự định diễn ra tại Tokyo từ ngày 24 tháng 4 đến 1 tháng 5 đã được chuyển sang Moscow tổ chức. Tháng 12 năm ngoái (2010) giải này đã được tổ chức tại Bắc Kinh và Trung quốc đoạt được huy chương đồng trong môn trượt đôi nam nữ, thế nhưng chỉ hai tháng sau huy chương đồng này bị hủy bỏ vì Hiệp hội Trượt băng nghệ thuật Thế giới(ISU) điều tra biết được nữ tuyển thủ Tùy Văn Tỉnh gian lận tuổi tác. Thật ra chẳng phải chỉ có nữ tuyển thủ họ Tùy này khai gian tuổi tác mà còn thêm 8 tuyển thủ khác nữa nhưng vì thành tích thấp nên ISU chỉ xử phạt theo luật chứ không công bố tên tuổi.

Ở giải trượt băng nghệ thuật Moscow 2011,Trung quốc gởi hai tuyển thủ Trương Đan và Trương Hạo (huy chương bạc Olympic mùa đông Torino 2006) đi tranh, xem tuổi tác đăng ký của hai tuyển thủ Đan và Hạo trong danh sách lần này thì hoàn toàn khác với tuổi tác đăng ký lúc tranh giải Olympic Torino 2006, chính vì vậy mà Ủy ban Olympic Thế giới nghi ngờ nam nữ tuyển thủ Trương Đan và Trương Hạo trước đây đã khai gian tuổi tác nên yêu cầu Ủy ban Thế vận Trung quốc hợp tác điều tra, nếu đúng là khai gian thì sẽ tịch thu hai huy chương bạc đó lại. Vào đầu tuần qua, Ủy ban Thế vận Trung quốc đã trả lời như sau: Không có chuyện khai gian tuổi tác của hai tuyển thủ Trương Đan và Trương Hạo ở Olympic Torino, sở dĩ ngày tháng năm sinh của hai tuyển thủ đó trong danh sách đăng ký lần này khác với lần trước là do Hiệp hội trượt băng nghệ thuật Trung quốc lầm lẫn khi nghe báo cáo từ địa phương nơi xuất thân của hai tuyển thủ Đan và Hạo. Hiệp hội trượt băng nghệ thuật Trung quốc nhận khuyết điểm là đã không check lại cho kỹ.

Đọc tiếp »


Nhà cầm quyền VN không cho gia đình thăm nuôi bloggeur Điếu Cày

23/04/2011

- Nhà cầm quyền VN không cho gia đình thăm nuôi bloggeur Điếu Cày

Bà Dương Thị Tân, vợ cũ của nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, tức Blogger Ðiếu Cày, vừa gửi một bức thư ngỏ tới mọi người “bạn bè thân hữu” và “toàn thể người dân Việt Nam cho biết là từ khi ông Nguyễn Văn Hải, 59 tuổi, không được thả ra khi đã mãn tù ngày 19 tháng 10, 2010 đến nay, bà không hề được gặp, không hề được tiếp tế thực phẩm, đồ ăn và ngay cả đến sự sống chết của ông bà cũng không được công an cho biết suốt 6 tháng qua.

trong lá thư ngỏ đề ngày 20 tháng 4, 2011, Bà Dương Thị Tân, tố cáo công an đã cấm cơ quan thuế vụ nhận tiền đóng thuế bổ sung dù của người chủ nhà hay người thuê nhà. Theo bà Tân thì “Công an đã lạm dụng quyền lực buộc cơ quan thuế không nhận tiền nộp thuế của dân để ép dân vào tội trốn thuế.”

Ngoài ra, nhiều tài sản, gồm cả một số máy điện toán, của gia đình bà đã bị công an tịch thu không trả dù xác nhận không tìm thấy dấu vết gì vi phạm pháp luật. Các con bà thì bị “cầm giữ không cho đến trường đi thi.” Bà Tân cho biết đã 5 lần gửi thư cho cơ quan an ninh điều tra của Công An Sài Gòn yêu cầu trả lời thắc mắc, hoặc lệnh không cho ông Hải nhận tiếp tế, bằng văn bản thì bà đều không được trả lời. Bà Dương Thị Tân cũng bày tỏ phẫn nộ trước việc đã hết hạn tạm giam hai tháng, mà hoàn toàn không có thông báo hay quyết định nào từ phía giới chức về việc gia hạn tạm giam blogger Điếu Cày.

Xin nhắc lại, Blogger Ðiếu Cày là một trong những người ở Việt Nam tham gia tích cực nhất trong phong trào tổ chức các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn vào dịp cuối tháng 12, 2007 sang đầu 2008. Ông cũng tham gia chống cuộc rước đuốc Thế Vận Bắc Kinh đi vòng quanh thế giới ngang qua Sài Gòn.

Ông từng bị bắt thẩm vấn rất nhiều lần và cũng bị công an đánh đập ngay trên đường phố. Blogger Ðiếu Cày bị bắt ngày 19 tháng 4, 2008, tức hai tháng sau khi ông cùng các bạn biểu tình, trương biểu ngữ tuyên bố các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam trên thềm Nhà Hát Thành Phố.

Đọc tiếp »


Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã có đơn kháng cáo

22/04/2011

- Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã có đơn kháng cáo

Theo lời của luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, thì tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã gởi đơn kháng cáo từ trại giam cách đây ít nhất 10 ngày và tòa án đã nhận được.

Cũng theo lời luật sư Dương Hà, cho đến nay bà vẫn chưa được vào thăm hoặc liên lạc trực tiếp với chồng, thậm chí đã được trại giam thông báo là ông Cù Huy Hà Vũ có gởi một bức thư cho gia đình, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được. Trả lời báo chí trong nước, bà Dương Hà cho biết sẽ tiếp tục mời bốn luật sư Trần Đình Triển, Trần Vũ Hải, Hà Huy Sơn và Vương Thị Thanh bào chữa cho ông Cù Huy Hà Vũ trong phiên xử phúc thẩm.

Báo điện tử VnExpress hôm 21.4 khi loan tin về việc ông Cù Huy Hà Vũ kháng cáo, đã nhắc lại lời của chủ tọa phiên xử ngày 4/4 Nguyễn Hữu Chính rằng việc truy tố ông Cù Huy Hà Vũ là « đúng pháp luật, đúng người, đúng tội ». Nhưng sau đó bản tin này đã bị gỡ xuống. Trong khi đó, báo Dân Trí vẫn giữ trên mạng bản tin nói về vụ kháng cáo này.

Trong khi đó, ngày càng có nhiều người tham gia ký kiến nghị kêu gọi trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ. Theo lời luật sư Dương Hà, chỉ riêng thỉnh nguyện thư của gia đình bà đã nhận được hơn 860 chữ ký. Còn bản kiến nghị do ban điều hành trang mạng Bauxite Việt Nam chủ xướng đã nhận được sự ủng hộ của hơn 1.000 người, theo như hai danh sách đợt đầu đã được công bố trên mạng. Trong số những người ký tên, có rất nhiều lão thành cách mạng, cựu chiến binh, trí thức văn nghệ sĩ tên tuổi trong nước. Ngay cả Giáo hội Công giáo cũng đã nhập cuộc với chữ ký của Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Uỷ ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Đọc tiếp »


Nhân dân còn bị lừa bịp cho đến bao giờ? (phần 1)

22/04/2011

Châu Hiển Lý

Kính thưa quý thính giả, trong mục bình luận hôm nay và kỳ tới, chúng tôi xin gừi đến quý vị trích đoạn bài viết nhan đề “Nhân dân còn bị lừa bịp cho đến bao giờ?”. Bài của Châu Hiển Lý. Tác giả nguyên là một bộ đội tập kết năm 1954. Sau đây mời quý vị nghe phần 1 của bài viết.

************************************

Đã hơn 3 thập kỷ trôi qua, làm ăn cực nhọc là thế, thành tựu không thể nói là nhỏ, thế mà khoảng cách phát triển của VN so với thế giới sao vẫn xa vời! Không định thần nhìn nhận lại tất cả, không khéo chúng ta sẽ ngày càng đi sâu vào con đường đi làm thuê, đất nước có nguy cơ trở thành đất nước cho thuê, với triển vọng là bãi thải công nghiệp của các quốc gia khác! Giữa lúc thế giới đang bước vào thời kỳ kinh tế trí thức!

150 năm đã trôi qua, nhưng bài học này còn nguyên vẹn. Đó là 80 năm nô lệ, 40 năm với 4 cuộc chiến tranh lớn (Pháp, Mỹ, Cam Bốt, Tàu) – trong đó 3 thế hệ liên tiếp gánh chịu những hy sinh khốc liệt, 35 năm xây dựng trong hòa bình với biết bao nhiêu lận đận, và hôm nay VN vẫn còn là một nước chậm tiến.

Thảm kịch của đảng cộng sản thực ra đã bắt đầu ngay từ ngày 30-4-1975. Sự bẽ bàng còn lớn hơn vinh quang chiến thắng. Hòa bình và thống nhất đã chỉ phơi bày một miền Bắc xã hội chủ nghĩa thua kém miền Nam, xô bồ và thối nát, về mọi mặt. “Tính hơn hẳn” (viết trong ngoặc kép) của chủ nghĩa Mác-Lênin trở thành một trò cười. Sự tồi dở của nó được phơi bày rõ rệt cùng với sự nghèo khổ cùng cực của đồng bào miền Bắc.

Nhìn lại sau hơn nữa thế kỷ dưới chế độ Cộng Sản, hàng loạt các câu hỏi được đặt ra :

– Năm 1954 sau khi thắng Pháp, tại sao hơn 1 triệu người Bắc phải bỏ lại nhà cửa ruộng vườn di cư vào miền Nam ?

Đọc tiếp »


Vi Đức Hồi, Một Tấm Lòng Với Tổ Quốc Việt Nam

22/04/2011

Nguyễn Văn Hiệp

Viết về anh Hồi là điều tôi muốn làm, ngay từ ngày anh bị bắt, nhưng cứ ngần ngại. Sự ngần ngại cũng đã từng có những lý do có vẻ chính đáng, nhưng rồi tôi đã thực sự thấy rằng mình vừa sai vừa ấu trĩ khi sự ngần ngại lại vin vào những lý do tưởng chừng chính đáng ấy. Trước hết là sự liên lụy có thể xảy đến cho anh, thí dụ như anh có thể bị cáo buộc là có quan hệ với một “phần tử phản động ở nước ngoài” chẳng hạn, nhưng như thế thì thật quá khiếp nhược.

Tại sao mối quan hệ giữa những người Việt Nam với nhau cùng chia sẻ quan tâm trước các vấn đề đất nước lại có thể là một tội ? Ngay cả dù nếu đó là những nguyện vọng muốn thay đổi chế độ đi nữa, nó không thể là một tội mà trái lại phải được xem là một điều hết sức bình thường. Ở các nước bình thường với những chính quyền bình thường thì mọi ý chí muốn thay đổi chính quyền một cách hòa bình là một quyền công dân phải được tôn trọng, ngay cả nếu chính quyền đang có là một chính quyền lành mạnh. Ở Việt Nam thì chính quyền liên tiếp phạm sai lầm, và thực ra không thể không sai phạm vì sự hoại loạn đã nằm ngay từ trong cái gốc, tức là ngay trong chế độ chính trị. Cũng cần khẳng định một lần nữa những liên hệ giữa những người Việt Nam trong và ngoài nước với nhau hoàn toàn không thể là một điều cấm kỵ. Đất nước Việt Nam là tài sản, là tình cảm chung, là một dự án tương lai chung. Và mọi người dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, dù đang mang quốc tịch nào nếu thực sự còn quan tâm tới vận mệnh, sự tồn vong của đất nước và dân tộc thì vẫn là những người Việt Nam đích thực, họ có đầy đủ quyền và trách nhiệm; cần thẳng thắn bác bỏ cái lập luận cho rằng người ở nước ngoài không có tính chính danh để quan tâm tới các vấn đề của đất nước Việt Nam. Ngược lại một người dù đang sinh sống trên đất nước Việt Nam nhưng lại thờ ơ với cái trở thành của cộng đồng quốc gia, chưa kể nếu hành động ngược lại lợi ích chung, gieo mầm di hại cho tương lai của đất nước thì cũng không có tư cách làm một người Việt Nam.

Đọc tiếp »


Ký tên vận động tự do cho nhà dân chủ Vi Đức Hồi

21/04/2011

- Ký tên vận động tự do cho nhà dân chủ Vi Đức Hồi

Theo tin tức ghi nhận được trong mấy ngày qua, vào ngày 26-4 tới đây nhà cầm quyền CSVN sẽ mở phiên tòa phúc thẩm ở Lạng Sơn để xét xử lại phán quyết của phiên xử sơ thẩm hồi tháng 1 năm 2011 đối với nhà hoạt động dân chủ Vi Đức Hồi. Ông Vi Đức Hồi, 56 tuổi, bị bắt hôm 27-10-2010 tại tư gia, và tới hêt thời hạn tạm giam mới được mang ra xử với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”.

Trong phiên xử sơ thẩm vào ngày 26-1-2011 vừa qua, nhà cầm quyền CSVN quy kết nhà hoạt động dân chủ Vi Đức Hồi về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN, theo Điều 88 Luật Hình sự”, và kêu án ông 8 năm tù giam và 5 năm quản chế tại địa phương.

Từng là đảng viên đảng CSVN, ông Vi Đức Hồi gia nhập đảng năm 1980 và đã giữ chức vụ Giám đốc trường Đảng huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn. Từ năm 2006, ông bắt đầu dùng bút danh viết nhiều bài báo chỉ trích đảng, sau đó dùng tên thật khi ông bị khai trừ khỏi đảng năm 2007. Từ đó, ông đã nhiều lần bị đưa ra “đấu tố” ở địa phương, và vợ của ông cũng bị khai trừ đảng vì không chịu lên án chồng.

Trong thời gian hoạt động cho dân chủ, ông được tổ chức nhân quyền Human Rights Watch trao giải Hellman/Hammett năm 2009 vì các đóng góp trong việc thúc đẩy tự do ngôn luận.

Đọc tiếp »