Bà Cù Thị Xuân Bích lên tiếng

Đài CTM đã thực hiện cuộc phỏng vấn với Bà Cù Thị Xuân Bích về đơn tố cáo của Ls. Nguyễn Thị Dương Hà yêu cầu đình chỉ điều tra, hủy bỏ quyết định khởi tố hình sự và đòi trả tự do ngay lập tực cho chồng. Xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi.

Hoàng Hà: Thưa bà, chúng tôi được biết là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà vừa gửi đơn tố cáo đến viện trưởng Viện Kiểm Sát Tối Cao và cho thủ trưởng Cơ Quan An Ninh Ðiều Tra của Bộ Công An CSVN đòi “đình chỉ điều tra, hủy bỏ quyết định khởi tố” và trả tự do cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Bà có thể trình bày nội dung của đơn tố cáo này cùng quý thính giả của đài?

Bà Cù Thị Xuân Bích: Xin kinh chào anh Hoàng Hà và kính chào quý thính giả.

Vâng, đúng ngày 5/11/2010 là vừa tròn 1 tháng kể từ khi các cơ quan công an và an ninh VN đã bắt giữ trái phép ts Cù Huy Hà Vũ, và cũng sau rất nhiều đơn thư tố cáo, khiếu nại, … của ls Nguyễn Thị Dương Hà và của gia đình tôi gửi tới các cơ quan có thẩm quyền đều không được giải quyết, thụ lý, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ TS Cù Huy Hà Vũ và là chị dâu tôi đã gửi đơn tố cáo tới CQ an ninh điều tra Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch UB Thường vụ Quốc hội để yêu cầu đình chỉ điều tra, hủy bỏ quyết định khởi tố hình sự và ngay lập tức trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ.

Trong đơn tố cáo ls Nguyễn Thị Dương Hà có dẫn:

–                                 Điều 31 của Bộ luật tố tụng hình sự: bảo đảm quyền khiếu nại tố cáo trong tố tụng hình sự;

–                                 Điều 334 của Bộ luật tố tụng hình sự: Người có quyền tố cáo;

–                                 Khoản 1 Điều 337 của Bộ luật tố tụng hình sự: thẩm quyền và thời hạn khiếu nại tố cáo;

–                                 Khoản 1 Điều 339 của Bộ luật tố tụng hình sự: nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong tố tụng hình sự.

–                                 Khoản 2 Điều 85 và Điều 86 Luật khiếu nại tố cáo: nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc giám sát và thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo….

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 164. Đình chỉ điều tra của Bộ luật tố tụng hình sự:

“2. Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra trong những trường hợp sau đây:

A) Có một trong những căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 105 và Điều 107 của Bộ luật này hoặc tại Điều 19, Điều 25 và khoản 2 Điều 69 của Bộ luật hình sự;”

Căn cứ khoản 1 và 2, Điều 107 của Bộ luật tố tụng hình sự:

Những căn cứ không được khởi tố vụ án hình sự

Không được khởi tố vụ án hình sự khi có một trong những căn cứ sau đây:

1. Không có sự việc phạm tội;

2. Hành vi không cấu thành tội phạm;”

Ls Dương Hà đã tố cáo Thủ trưởng CQ an ninh điều tra tp Hà Nội đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với ts Cù Huy Hà Vũ vì có dấu hiệu vi phạm Điều 88 Bộ luật hình sự.

Điều 88 Bộ luật hình sự:

Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

A) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

B) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân;

C) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm

Trong đơn tố cáo của ls Nguyễn Thị Dương Hà, luật sư đã phân tích kỹ các hành vi của ts Cù Huy Hà Vũ từ trước cho đến khi bị bắt là hoàn toàn công khai, minh bạch, không che dấu.

Các hành vi được coi là chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo như quy định của Điều 88 Bộ luật hình sự:

A) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

Đại từ điển tiếng Việt do Nguyễn Như Ý chủ biên, Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh:

  • Tuyên truyền (tr 1700): Giải thích rộng rãi để thuyết phục, vận động mọi người làm theo.
  • Xuyên tạc (tr 1832): Bóp méo, làm cho sai khác sự thật nhằm mục đích xấu.
  • Phỉ báng (tr 1256): Chê bai, chế nhạo, chửi rủa một cách thậm tệ.

Mọi phát biểu của ông Cù Huy Hà Vũ, bài nói, bài viết đều không có nội dung nào là xuyên tạc, bóp méo, làm cho sai khác sự thật nhằm mục đích xấu. Ông Cù Huy Hà Vũ không có bài viết, bài nói nào là phỉ báng chính quyền nhân dân.

Kết luận 1: Ông Cù Huy Hà Vũ không có dấu hiệu vi phạm điểm A, khoản 1, Điều 88 của Bộ luật hình sự.

B) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân;

Cũng theo Đại từ điển tiếng Việt do Nguyễn Như Ý chủ biên, Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh:

  • Chiến tranh (tr 270): Hiện tượng chính trị – xã hội có tính lịch sử, biểu hiện bằng xung đột bạo lực giữa các đối tượng đối kháng trong một nước hoặc giữa các nước.
  • Chiến tranh tâm lý (tr 270): Tổng thể những biện pháp, thủ đoạn kích động tinh thần tâm lý gây hoài nghi, dao động, phá hoại sự ổn định chính trị, làm giảm ý chí chiến đấu và làm tan rã tổ chức của đối phương.
  • Bịa đặt (tr 114): Bịa đặt với mục đích xấu, thường là để hại người khác.
  • Hoang mang (tr 721): Có tâm lý lo sợ, không biết tin vào đâu.

Ông Cù Huy Hà Vũ không tham gia một tổ chức chính trị nào.

Ông Cù Huy Hà Vũ không tuyên truyền, kêu gọi bạo lực.

Ông Cù Huy Hà Vũ không phải một người đối kháng chính trị.

Cá nhân ông Cù Huy Hà Vũ không phải là một lực lượng chính trị.

Kết luận 2: Ông Cù Huy Hà Vũ không có dấu hiệu vi phạm điểm B, khoản 1, Điều 88 của Bộ luật hình sự.

C) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều 19 Công ước quốc tế về những quyền Dân sự và Chính trị (1966) mà Việt Nam tham gia:

“1. Mọi người đều có quyền giữ vững quan niệm mà không bị ai can thiệp.

2. Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia.

3.Việc hành sử quyền tự do phát biểu quan điểm (ghi ở khoản 2 nói trên) đòi hỏi đương sự phải có những bổn phận và trách nhiệm đặc biệt. Quyền này chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật vì nhu cầu:

a.Tôn trọng những quyền tự do và thanh danh của người khác.

b.Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý.”

Căn cứ Điều 82 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

“Hiệu lực về không gian và đối tượng áp dụng

Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước trung ương có hiệu lực trong phạm vi cả nước và được áp dụng đối với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp văn bản có quy định khác hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.”

Kết luận 3: Ông Cù Huy Hà Vũ không có dấu hiệu vi phạm điểm C, khoản 1, Điều 88 của Bộ luật hình sự.

Ngược lại, các bài nói, bài viết của TS Cù Huy Hà Vũ đều căn cứ vào Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với trách nhiệm công dân của mình khi thấy cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức, ông Vũ đều có đơn kiện, khiếu nại, tố cáo gửi tới các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở tuân theo Hiến pháp và pháp luật, TS Cù Huy Hà Vũ không những không có dấu hiệu vi phạm vào Điều 88 Bộ luật hình sự mà còn là người đã tích cực bảo vệ Hiến pháp và Pháp luật. Như vậy, TS Cù Huy Hà Vũ chỉ có thể là người đã có công trong việc bảo vệ Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với những trình bày trên và Căn cứ khoản 2 Điều 85 Luật khiếu nại, tố cáo và Điều 86 Luật khiếu nại, tố cáo, LS Nguyễn Thị Dương Hà đã yêu cầu Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo và với trách nhiệm quyền, hạn của mình:

  1. 1. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định đình chỉ điều tra.
  2. 2. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội kiến nghị Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Bộ công an ra quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố hình sự đối với TS Cù Huy Hà Vũ.
  3. 3. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội ngay lập tức trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ.

Hoàng Hà: Thưa bà, cho đến nay kể từ ngày tiến sĩ luật CHHVũ bị bắt giam đển giờ thì gia đình đã được gặp lần nào chưa, và việc thăm nuôi như thế nào ?

Bà Cù Thị Xuân Bích: Thưa, đã 1 tháng 3 ngày nay gia đình tôi chưa được gặp mặt TS CHHV một lần nào cả, mặc dù tôi và chị dâu tôi, ls Dương Hà đã có đơn bảo lãnh, thăm nuôi TS Vũ ngay từ ngày 6/11 tức sau khi TS Vũ bị bắt giữ trái pháp luật 1 ngày, thậm chí là ông chú ruột của chúng tôi, em trai nhà thơ Cù Huy Cận là ông Cù Huy Thước, đã 86 tuổi, nhân danh người cao tuổi nhất họ Cù Huy cánh tiểu tôn, (vì anh trai tôi TS Cù Huy Hà Vũ là tộc trưởng dòng họ Cù Huy hiện đang bị giam giữ trái pháp luật), chú Thước đã hai lần viết đơn, một lần gửi CQ an ninh điều tra Bộ CA ngày 15/11/2010 và đơn thứ hai gửi Chủ tịch nước CHXHCNVN ngày 25/11/2010 đề nghị được thăm cháu nhưng cả 2 lá đơn của chú Cù Huy Thước đều không được trả lời. Việc gửi đồ nuôi TS thì có lịch của trại tạm giam B14 Bộ Công an, 2 tuần 1 lần, chị, em tôi được gửi quà vào cho TS Vũ. Hôm 2/12 vừa qua là ngày sinh nhật của TS Vũ, chị Dương Hà rất muốn được gặp mặt chồng nên từ hôm 30/11 hai chị em tôi đã rủ nhau đến VP Chính phủ và đề nghị gặp Chủ tịch nước để yêu cầu Chủ tịch giải quyết các đơn thư mà chị Dương Hà và gia đình đã gửi, nhân tiện yêu cầu Chủ tịch cho chị được gặp mặt TS Vũ như yêu cầu của chú Cù Huy Thước trong đơn gửi Chủ tịch nước ngày 25/11 kể trên. Nhưng thật đáng buồn, ngay từ cổng bảo vệ, hai chị em chúng tôi đã bị từ chối cho gặp Chủ tịch nước, thậm chí yêu cầu gặp thư ký hoặc ai đó giúp việc cho Chủ tịch cũng ko được mà còn bị xúc phạm. Lúc đó khoảng 9g sáng ngày 30/11/2010, chị Dương Hà đã phẫn nộ gào lên rằng : “ các anh phải nhớ là đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép” ! các anh có biết các anh là Công an nhân dân thì điều đầu tiên cần làm là phải vì quyền lợi của dân ko ? Hôm sau 1/12 chị Dương Hà đã gọi đt cho CQAN TPHN đề nghị được thăm nuôi anh vào ngày hôm sau 2/12 nhưng họ lúc đầu đã trả lời là ko được vì ko đúng ngày. Ko hiểu có phải do động lòng trước tấm lòng của người vợ như chị Dương Hà ko mà vào khoảng 19g30 tối ngày 1/12 một anh CA điều tra HN đã gọi đt cho chị Dương Hà nói là chị đã được phép gửi quà cho anh vào sáng 2/12 và sẽ trừ đi một lần gửi quà tiếp theo. Dù ko được gặp nhưng chị em tôi cũng cảm ơn việc đã cho chúng tôi gửi được bánh sinh nhật cho anh Vũ.

Hoàng Ha: Thưa bà chúng tôi cũng được biết là vào ngày 8 tháng 11, 2010 bà Nguyễn Thị Dương Hà đã từng gửi một lá đơn tố cáo đến các nhân vật cao cấp nhất trong hệ thống quyền lực CSVN cũng như Viện Kiểm Sát Tối Cao, đến nay bà có nhận được hồi âm nào chưa ?

Bà Cù Thị Xuân Bích: Thưa, duy nhất có VKSNDTC có 1 cái giấy báo tin rằng VKSNDTC đã chuyển đơn tố cáo của chị Dương Hà đến các cơ quan công an để giải quyết theo thẩm quyền. Mặc dù theo như chị Dương Hà và gia đình chúng tôi hiểu là VKS phải có trách nhiệm giải quyết đơn tố cáo của chị Dương Hà theo luật định. Không những thế chị Dương Hà và chúng tôi cũng biết rằng chính VKS phải phê chuẩn thì bên Công an mới ra lệnh khởi tố với TS Cù Huy Hà Vũ một cách trái pháp luật được.

Hoàng Hà: Thưa bà ngày 10/12 gilà kỷ niệm 62 năm ngày Quốc Tế Nhân Quyền, cảm nghĩ của bà ra sao và có điều gì nhắn gửi đến nhà cầm quyền VN cũng như quý thính giả của đài ?

Bà Cù Thị Xuân Bích: Là người em gái có anh trai bị bắt giữ một cách trái pháp luật, tôi chỉ mong người anh trai yêu quý của mình được về đoàn tụ với gia đình trong vòng tay thương yêu của hai dòng họ Cù Huy – Ngô xuân và của những người yêu mến tự do dân chủ . Chúc cho tất cả người dân Việt nam nói chúng đều có quyền sống và được làm những điều mà pháp luật không cấm. Nhân dịp năm mới sắp đến tôi cũng cầu chức cho quý đài và toàn thể quý thính giả một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn quí đài, quý thính giả!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: